HD: A2/A2

ED: frei/frei

RD: frei, PRA: frei, HC: frei vom 30.03.12

GONIO: frei vom 30.03.2012 (Dr. Wappler)

sonstige Befunde: Patellaluxation frei (30.03.12)

Zahnstatus: oB